El tema

 • Festa de l'amistat del solstici d'estiu que ens arriba de la nit dels temps.
 • Festa que s'expressa a través de les tradicions i dels gestes de convivialitat propis a la cultura Catalana.
 • Festa el punt principal de la qual és " la flama del canigo"

adaptable a totes les cultures, va a diversos llocs d'europa i del mon.

Allo que induex l'aproximacio de la Catalanitat.

Intertar de fer trobar, retrobar, conèixer i estimar amb tolerància les espicificitats catalanes

 • la seva llengua
 • la seva cultura
 • la seva memoria
 • les seves arrels

Oferir les a aquells ho desitgen i les respecten

El que exclou

Qualsevol mena d'intolerància o xenofobia

Quasevol recuperacio politica o de partit

Els mitjans

Fer coneixer i trebellar junts, quant més gent millor, a fi de realitzar:

 • els congressos
 • la pujada dels feixos al Canigo
 • la regeneracio de la flama
 • la festa de la nit del 23 de juny